Selje kommune

Sjukepleiar - faste stillingar

Ledige sjukepleiarstillingar

I Selje kommune har vi ledige sjukepleiar stillingar i ulike stillingstorleikar (Frå 10 % opptil 100 % fast stilling).

Ved søknad oppgjeve du kva stillingstorleik du ønskjer.

Stillingane inngår i ei personalgruppe samansett med ulik og utfyllande kompetanse og som sjukepleiar har ein ansvar for den sjukepleiefaglege oppfølginga av pasientane.

Stillingane inngår i årsarbeidsplan med arbeid kvar 3.helg som utgangspunkt, men er open for ulike arbeidstidsordningar og ynskjer i høve turnus etter behov.
Selje kommune lønnar 30.000,- over tariff.

 

Tiltreding snarast. 

Søknadane vert behandla etter kvart som dei kjem inn.
Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

Annonsen blir sletta når stillingane er besatt.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse.

For meir informasjon om stillingane,
ta kontakt med tenesteleiar Linn Vaksdal på 960 02 282 eller linn.vaksdal@selje.kommune.no

Del på:
Referansenr:
2018000529
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Fast
Heiltid/Deltid:
Heiltid
Arbeidstid:
Skift/turnus
Søknadsfrist:
31.07.2019
Tiltreding:
31.07.2019
Arbeidsstad:
Selje kommune
Kontaktpersonar:
Barbro Longva
tlf: +47 92855900
Tilbake til toppen