Selje kommune

Heimetenesta Stadt har ledig helgestilling

Sjukepleiar / helsefagarbeidar/ hjelpepleiar 21% fast

Ynskjer søkjarar med erfaring frå arbeid i institusjon/pleie.

Pleie og omsorg arbeider etter årsplan og har 2-delt og 3-delt turnus.

Tilsetjing etter gjeldande lov og avtaleverk. Pliktig trekk i KLP.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege (jf.Off.lova§25).

 

Del på:
Referansenr:
17/164
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Fast
Heiltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Helg
Søknadsfrist:
27.02.2017
Arbeidsstad:
Stadt
Kontaktpersonar:
Åshild Bruland
tlf: +47 97990462
Tilbake til toppen