Selje kommune

Helsefagarbeidar/ hjelpepleiar 60% vikariat

Ynskjer primært fagarbeidarar, men ufaglærte kan og søkje, men blir då tilsett mellombels. 

Ynskjer søkjarar med erfaring frå arbeid i institusjon/pleie.

Pleie og omsorg arbeider etter årsplan og har 2-delt og 3-delt turnus.

Tilsetjing etter gjeldande lov og avtaleverk. Pliktig trekk i KLP.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege (jf.Off.lova§25).

 

Del på:
Referansenr:
17/156
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Vikariat
Heiltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Skift/turnus
Søknadsfrist:
27.02.2017
Tiltreding:
27.02.2017
Kontaktpersonar:
Barbro Longva
tlf: +47 92855900
Tilbake til toppen