Selje kommune

Seljetunet/sjukeheimen

Sjukepleiar 80% fast stilling

Ynskjer søkjarar med erfaring frå arbeid i institusjon/pleie.

Pleie og omsorg arbeider etter årsplan og har 2-delt og 3-delt turnus.

Innheld 18 helgar i årsplan.

Tilsetjing etter gjeldande lov og avtaleverk. Pliktig trekk i KLP.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege (jf.Off.lova§25).

 

Del på:
Referansenr:
17/151
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Fast
Arbeidstid:
Skift/turnus
Søknadsfrist:
27.02.2017
Tiltreding:
27.02.2017
Kontaktpersonar:
Barbro Longva
tlf: +47 92855900
Tilbake til toppen