Selje kommune Selje kommune

Ferievikarar Helse og omsorg

Lyst til å jobbe i eit omsorgsyrke i sommar?

Vi treng sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapautar, miljøarbeidarar, vernepleiarar og assistentar.

I juni, juli og august treng vi fleire vikarar til: 

  • Seljetunet omsorg og rehabilitering
  • Omsorgsbustadar
  • Eldretun
  • Heimetenestene
  • Tryggleiksavdelinga
  • Produksjonskjøkken
  • Avlastningsbustad for barn med psykisk funksjonsnedsetting
  • Pleie til pasient med heildøgnsomsorg (privat heim).

Er du student eller elev innan nokon av desse fagområda eller har lyst og interesse av å bli kjend med yrket, så send inn søknad.

Vi treng flest vikarar frå juli til midten av august, og vil prioritere dei som er disponert i dette tidsrommet.

 

Felles for stillingane:

Helse- og omsorg nyttar elektronisk pasientjournalsystem (Profil).

Dei fleste stillingane inngår i turnus.

Søkjar bør vere over 18 år. Søkjar til heimetenestene må ha sertifikat og disponere bil, pleie og omsorg disponerer 4 leasingbilar.

Det skal i søknaden opplysast om prioritering sone (3 sonar) og tidsrom ein kan arbeide i, samt returadresse og telefonnummer.

Dersom du skal avvikle ferie i arbeidsperioden, må dette komme tydelig fram i søknaden.

Det vert stilt krav om godkjent politiattest som skal leggast fram dersom du vert tilboden stilling hos oss.

Politiattest skal ikkje følgje søknaden. 

Del på:
Referansenr:
17/86
Fylke:
Sogn og Fjordane
Jobbtype:
Vikariat
Heiltid/Deltid:
Kontrakt-/prosjektbasert
Arbeidstid:
Skift/turnus
Søknadsfrist:
27.02.2017
Tiltreding:
19.06.2017
Kontaktpersonar:
Ragna Haaland
tlf: +47 90601218
mob: +47 90601218

Tilbake til toppen