Selje kommune

Våre ledige stillinger

Helsefagarbeidar/ hjelpepleiar 80% fast

Pleie og omsorg, Tryggleiksavdelinga

70% stilling som vernepleiar

Selje kommune, Selje

Ferievikar Servicekontoret

Selje kommune, Servicekontoret

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen